Spørgeskema - Hjælp andre i samme situation

When Love Hurts er et site, der har til formål at hjælpe kvinder med smerter ved sex og samleje videre fra dér, hvor de nu engang er. At lave et site med brugerne i centrum fordrer viden om kvindernes behov, samt hvad de efterspørger af råd og vejledning. Vi rådfører os løbende med eksperter i både ind- og udland. Vi har kontakt til patientforeninger, gynækologer, læger og sexologer, men vi mener samtidig, at den bedste ekspert må være hende, der oplever generne på egen krop.

Oplever du - eller har du oplevet - smerter ved sex og samleje er nedenstående spørgeskema relevant for dig og for When Love Hurts.  

Du finder spørgeskemaet ved at klikke her

Hvad får jeg ud af at deltage?

Tanken med nedenstående spørgeskema er at få dig i tale, der oplever eller har oplevet smerter ved sex og samleje. Hvilke gener oplever du, og hvilken påvirkning har disse på dit samliv og din hverdag? Ved at svare på spørgeskemaet får du mulighed for at give din stemme til kende i et større fællesskab af kvinder i en lignende situation. Du er langt fra alene med dit problem, selvom det måske ofte føles sådan. Ved at udfylde nedenstående spørgeskema hjælper du When Love Hurts med at bedre at kunne hjælpe dig og andre i samme situation.

Hvad bruger vi svarerne til?

Vi bruger dine svar til at blive ved med at videreudvikle et site med dig i centrum.

  • Vi ønsker at hjælpe kvinder med smerter ved sex og samleje til at finde en vifte af handlemuligheder, der kan afhjælpe deres nuværende situation. Vi ønsker at tage disse kvinder i hånden og hjælpe dem til en oplevelse af positiv fremgang. Vi bruger dine svar til at vide, hvor vi skal sætte ind, så du hurtigere kan finde frem til rette behandler, få hjælp til at tale med din læge eller din partner om dine problemer mv.
     
  •  Vi ønsker at hjælpe kvinder med en diagnose, der giver smerter ved sex til i fællesskab med deres behandlere og partnere mfl.. at finde brugbare løsninger, der kan hjælpe dem videre fra - og måske om på den anden side af - deres nuværende situation. Vi bruger dine svar til at udvikle produkter og services, som vi kan tilbyde dig og din partner i arbejdet med at leve med din diagnose og samtidig få oplevelsen af, at denne ikke skal fylde det hele. At sex kan være dejligt og smertefrit, og at der er en lang række ting, du selv kan gøre for at få det bedre.
     
  • Derudover er When Love Hurts et spørgsmål om at skabe ”awareness”. Endnu et tabu skal brydes; det skal ikke gøre ondt at have sex! Vi ønsker at sætte fokus på seksuelle smertetilstande, så kvinderne ikke længere skal gå rundt – ofte i det skjulte og føle sig unormale eller alene med deres problem. Vi ønsker endvidere med When Love Hurts at støtte op om diverse patientforeningers fokus på, at flere penge bør reserveres til forskning inden for - samt bedre behandling af - disse sygdomme.
     
  • Sidst men ikke mindst har vi en webshop tilknyttet When Love Hurts. Her kan kvinder med smerter ved sex finde inspiration og hjælpemidler til at selv at gøre noget ved deres situation. Vi bruger svarerne fra vores undersøgelse til at udvikle og hente nye produkter hjem fra det store udland, der kan komme kvinderne og deres partnere til gavn. Al overskud fra salg af produkter i webshoppen går til videreudvikling af sociale projekter med fokus på kvindesundhed.